Temat: Jedan dziań historii
1946- W Olsztynie uruchomiono pierwszą linię autobusową na trasie Kolonia Mazurska – ul. Jagiellońska. 1948- W Labuszewie koło Szczytna zmarł Gustaw Leyding senior, współzałożyciel Mazurskiej Partii Ludowej, Banku Ludowego z siedzibą w Szczytnie oraz pierwszego na Mazurach polskiego Kółka Rolniczego w Labuszewie (ur. 3.03.1865) 1969- Zmarła Teodora Modzelewska, tkaczka, znawczyni sztuki ludowej, autorka książki „Stroje ludowe Warmii i Mazur”. 1985- Na nieistniejącym...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,81403326,81403326,Jedan_dzian_historii.htmlTemat: Olsztyn jest piękny cz.112
... wczoraj miłe zmęczenie po siatkóweczce..kąpielach.. gitarka.. a potem..piekny głos trabki z hymnem Warmii i Mazur:) kolorowe strojeludowe..nasze chyba najpiękniejsze:) ,,panie z tortami na głowach":))były chyba z Białorusi;p miłe tance.. ale...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,26549262,26549262,Olsztyn_jest_piekny_cz_112.html


Temat: Ostra potyczka na słowa: Warmia mniej ważna od ...
Słusznie. Tożsamość, to inność, odmienność, wyjątkowość. Na tym się buduje promocję turystyczną. A tu nas się próbuje rozwodnić, rozrzedzić, przefarbować. Rozumiem, że zamek w Rynie stoi na Mazurach, ale żeby tylko z tego powodu rzucać dumną Warmię na kolana, próbować robić z niej posługaczkę? Na to zgody nie będzie. Ciekawostka: termin "Warmia i Mazury" ukuli Niemcy na potrzeby Plebiscytu 1920 r. No cóż, Niemcy lubią "Eintopf". Trochę potem pani Goebbels wypromowała "strójludowy wschodniopruski".
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,104368390,104368390,Ostra_potyczka_na_slowa_Warmia_mniej_wazna_od_.html


Temat: Jesli.....
widzenia. Jednak ty napisałeś, że nie ma czegoś takiego jak Warmińsko-Mazurskie. Ja ci tylko udowodnilem, że jest coś takiego, jest Wojewodztwo Warmińsko-Mazaurkie. Napisz teraz, że nie ma Śląska, bo tam też są mieszkańcy różnych regionów. Podziel  teraz na krakowiakow i górali, mimo że to jedno wojwodztwo.Powiesz, że tego województwa nie ma?? Gdzie twoja wyobraźnia??? Hahahaha. Nawet strojeludowe mają inne górale z Krościenka, a inne z Bukowiny Tatrzańskiej. Mimo wszystko to jednak są górale. I mieszkancy Mazur i Warmi, to mieszkańcy krainy lasów , jezior i rzek. Tak jak wszyscy górale to mieszkańcy gór (ludność). Tak wiec jest Województwo Warminsko-Mazurskie i sa mieszkancy tego województwa na które sklada sie ludność Warmi i Mazur. Nieudolnie próbujesz wyjść przy pomocy jaszynka z sytuacji w której napisałeś ... mieszka na Alasce i ten który mieszka w Kaliforni to Amerykanin. Mieszkaniec Barcelony to Katalończyk, ale w paszporcie ma wpisane HISZPAN. To w ramach twojego przykladu Czechosłowacji. Warmianin lub Mazur, to...
Źródło: topranking.pl/1171/jesli.php


Temat: Olsztyńskie Lato Artystyczne 2008
W porownaniu do ostatnich lat program nie jest zly.Mialem juz dosc tych skaczacych Ukraincow w strojachludowych na Targu Rybnym i tych straganow z pieczywem i wyrobami z Kurpii tak jak bysmy nie mieli tu swoich na Warmii mi Mazurach
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,79579106,79579106,Olsztynskie_Lato_Artystyczne_2008.html


Temat: Języki słowiańskie
niedawna szczegółami stroju, budownictwa, zwyczajami itp. Najdłużej zachowali swą odrębność kulturową Księżacy Łowiccy oraz Kurpie. Charakterystyczne zjawisko kulturowe stanowią na pn.-wsch. Mazowszu i na Podlasiu wsie o tradycjach szlacheckich (mieszkańcy ich wywodzą się z dawnej szlachty zagrodowej). Tradycyjna kultura Mazurów uległa w XIX/XX w. niwelującemu działaniu ośr. miejskich i przemysłowych. Nieliczne są regiony, w których zachowały się jeszcze tradycje kultury lud. (np. kołbielsko- garwoliński, sannicki, rawski); pieśni i tańce Mazurów stały się podstawą działalności artyst. zespołu Mazowsze. 2) Mazurzy pruscy, mieszkańcy pd. terenów dawniejszych Prus Wsch. (Mazury). Od XIV/XV w. tereny te zasiedlała ... tys. Mazurów, obecnie 13–15 tys. (1994); większość mieszka w Niemczech, nieliczna grupa w Danii; starsze pokolenie Mazurów mieszkających w Polsce zna języki pol. i niem.; gwara mazurska — w zaniku. W 1991 zarejestrowano w Olsztynie Stow. Mazurskie, do którego należą również Mazurzy z Niemiec i Danii; wydaje mies. „Mazurska Poczta Bociania”. Tradycyjna kultura ludowaMazurów nawiązuje do kultury mazow. i pn.-wsch. Polski (drew. budownictwo, tkactwo, sprzęty i narzędzia, zdobnictwo i sztuka, folklor). Istotne różnice to wyznawany od XVI w. protestantyzm i związane z religią niektóre obrzędy i zwyczaje. Kultura ludowaMazurów i Warmiaków, Wrocław 1976. encyklopedia.pwn.pl/79184_1.html WARMIACY, ludność mieszkająca na Warmii. Pierwotnie obszar ten zamieszkiwała ludność pochodzenia prus., należąca do plemienia Warmów, która w XIII w. po podboju przez Krzyżaków całkowicie utraciła etniczno-kulturową odrębność. W okresie przynależności Warmii do Polski na tereny te napłynęła ludność pol., gł. z Mazowsza oraz z ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, Wielkopolski i Kujaw, utrwalając na kilka stuleci pol. charakter tych ziem. Po włączeniu Warmii do Prus i likwidacji biskupstwa warmińskiego rozpoczęła się kolonizacja niem. i równocześnie germanizacja ludności warmińskiej pochodzenia polskiego. W 2. poł. XIX w. i na przełomie stuleci nasiliła się walka ludności pol. o zachowanie języka i kultury. Nazwą Warmiacy określano wówczas gł. ludność pochodzenia pol. zamieszkującą tereny pd. Warmii (okolice Olsztyna, Biskupca, Reszla). Tu najdłużej zachowały się elementy tradycyjnej kultury: strój...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12217,6982676,6982676,Jezyki_slowianskie.html


Temat: Kalendarium septymbrowe
założyciel Mazurskiego Kółka Rolniczego w Szczytnie, członek kierownictwa ruchu polskiego na Mazurach. 1969- Zmarła Teodora Modzelewska, tkaczka, znawczyni sztuki ludowej, autorka książki „StrojeludoweWarmii i Mazur”. 1985- Na nieistniejącym już...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,68441611,68441611,Kalendarium_septymbrowe.html


Temat: Kalendarium lipcowe
... się pierwszy podręcznik do nauki esperanta, pod tytułem „Język międzynarodowy”, wydany przez Ludwika Zamenhoffa. 1889- Urodziła się Teodora Modzelewska, tkaczka, znawczyni sztuki ludowej, autorka książki „StrojeludoweWarmii i Mazur”. 1903-...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,65236275,65236275,Kalendarium_lipcowe.html


Temat: Edukacja regionalna
warnija napisał: www.wmbp.olsztyn.pl/_strony/pdf_08_04/eduk_region.pdf EDUKACJA REGIONALNA I. WIDEOKASETY 1. Prezentacja regionu, miast, ciekawych miejsc i obiektów - Warmińsko-Mazurskie. - 35 min V 656 B, V 658 B Program TVP prezentujący województwo w nowych granicach - Warmia i Mazury : wideopamiątka. - 45 min V 276, V 276 Najciekawsze zabytki i najpiękniejsze miejsca regionu. - Warmia i Mazury w zwierciadle jezior. - 34 min ... zabytki. W języku niemieckim - Kraina Wielkich Jezior. - 21 min B 72 B, V 254 B Środowisko geograficzno-przyrodnicze. Program edukacyjny TVP z cyklu Mieszkamy w Polsce. - Wielkie Jeziora Mazurskie. V 534 B Cz 1: Krajobraz z lądolodem. - 20 min. Cz. 2: Sandry i bursztyn. – 20 min. Historia geologiczna krainy. Program z pakietu multimedialnego pt. Taki pejzaŜ - Mazurskie jeziora. - 24 min V 307 B Z cyklu Domowe Przedszkole - śeglowanie po mazurskich jeziorach. - 24 min V 650 B Z cyklu Domowe Przedszkole. - Wiej nas wietrze, wiej. ... - stolica Warmii i Mazur. - 25 min V 318, V 544 B - Olsztyn. - 25 min V 455B, V 686 B, V 687 B Z cyklu Domowe Przedszkole. Hałabała ... - Ludzie z Warmii. - 15 min V 278 B Filmy o działalności Związku Polaków w Niemczech, uczestnikach walki o polskość m. in. nauczycielach szkół polskich w Prusach Wschodnich - W.Gębiku, ... 8 B Wojciechu Kętrzyńskim. - Z ziarna w ziemię rzuconego. - 15 min V 279 B O pierwszej polskiej księgarni na Warmii załoŜonej przez Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie i jej kontynuacji ... Warmii. – 10 min V 279 B, V 450 B, V 593 B Rozmowa z etnografem o warmińskich zwyczajach wielkanocnych. - Baśnie i legendy na ludowych wątkach warmińskich (spektakle Olsztyńskiego Teatru ... Gawędy warmińskie i mazurskie. - 25 min T 193 BK, T 194 BK Ze zbiorów archiwalnych Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. - Gawędy warmińskie "Po naszamu". - 40 min T 193 ... T 121 BK, T 303 K - Promień na jeziorach. - 25 min T 1403 K Audycja słowno-muzyczna poświęcona Ŝyciu i twórczości Michała Kajki. - Muzyka, pieśni i tańce ludowe m.in. ... T 54 BK - Moje miasto, moja kraina : piosenki z Warmii i Mazur. - 40 min T 2123 K, T 2456 K m.in. Moje miasto - wyk. Norbi ; Mazury ... historycznym) D 47 G/1 -Klonowski F.: Strój Warmiński. Atlas Polskich Strojów Ludowych AL. 38570 - Olsztyn AL. 144033 - Olsztyn (zestaw kart pocztowych) D 49 GF - Mazurski Park Krajobrazowy AL. 117227 - Stachurski A.: Olsztyn i okolice AL. 146481 - Stachurski A.: Warmia i Mazury AL. 144034 - Szczytno : Ziemia i miasto Al. 64371 - Warmińska rzeźba ludowa AL. 136353 - Wróblewska K.: Malarstwo Warmii i Mazur : od XV do XIX w. AL. 93259 IV. PRZEZROCZA - Legenda o Łynie. P 570 - Pierścień orlicy - baśń mazurska P 592...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,104124412,104124412,Edukacja_regionalna.html


Temat: Pozytywny przyklad...
na wakacje. Dzyndzałki na obiad W Karczmie Warmińskiej w Gietrzwałdzie młode akordeonistki w ludowychstrojach przygrywają gościom do obiadu. Michael Grytz, brukselski korespondent niemieckiej państwowej telewizji ARD rozgląda się po wnętrzu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,6108901,6108901,Pozytywny_przyklad_.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Stroje ludowe Warmia i Mazury
Meeting Czech-Polish Neighbors