Temat: co to ma byc?!!
Właśnie widzę, że strona jest zrobiona jak dla zawodowych pracowników administracji, a nie dla pierwszego roku Program studiów obejmuje 4 grupy przedmiotów: obowiązkowe, podstawowe, specjalizacyjne, fakultatywne. 4. Warunkiem zaliczenia roku I studiów stacjonarnych jest zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze dwóch semestrów oraz szkolenia BHP. Warunkiem zaliczenia roku I studiów niestacjonarnych jest zaliczenie szkolenia BHP. Przedmioty obowiązkowe jednosemestralne wykładane są w wymiarze 45 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń. Przedmioty obowiązkowe dwusemestralne wykładane są w wymiarze 60 godzin wykładu oraz 60 godzin ćwiczeń. Student administracji ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż: 1) 7 przedmiotów podstawowych - studia jednolite 2) 5 przedmiotów podstawowych - studia pierwszego stopnia 3) 4 przedmioty podstawowe - studia drugiego stopnia Tu jest harmonogram z wyszczególnionymi liczbami ECTS: http://www.law.uj.edu.pl/files/file/administracja/stacjonarne/harmonogram/harmonogram-zima-studia-stacjonarne-licencjat.pdf
Źródło: offuj.fora.pl/a/a,8543.htmlTemat: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ADMINISTRACJA
Mam pytanie odnośnie rozmowy kwalifikacyjnej na studiadrugiegostopnia na administracje. Mógłby ktoś przybliżyć kto to przechodził jak to wygląda, czy są jakieś zagadnienia no i oczywiście jakie są szanse na...
Źródło: uampoznan.fora.pl/a/a,1537.html


Temat: Popoularność kierunków Administracja s2
dlaczego w IRK w dziale popularnosc kierunkow nie pokazuje ile osob sie zapisalo na administracjedrugiegostopnia ? wszedzie widnieje ilosc osob zapisanych na studiach pierwszego stopnia aha i drugie pytanie...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=9037


Temat: mgr Pokitko - WYNIKI
PROTOKÓŁ EGZAMINU/ZALICZENIA Przedmiot: Działalność administracji publicznej w stanach zagrożenia Egzaminator: mgr D. Pokitko 1 z 3 Wydział Administracji Rok akademicki 2009/2010 Kierunek: Administracja Semestr: letni studia: niestacjonarne Rok studiów: I Specjalność: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego Przedmiot: Działalność administracji publicznej w stanach zagrożenia Poziom: drugiegostopnia nr albumu/ ocena. Puste miejsca - brak obecności Data: 25.04 1 48996 2 2 47992 2...
Źródło: adm222.fora.pl/a/a,42.html


Temat: Rekrutacja na studia I stopnia w AAL
Umieszczam ciekawą informację, a prywatnie Akademię polecam (po szczegółowe informacje zapraszam do siebie oraz na stronę www.aal.edu.pl ). Jeśli administracja-admiralicja uzna to za stosowne, byłbym wdzięczny za umieszczenie tematu w newsach. "Rekrutacja na studia I poziomu w AAL Szanowni Państwo, Studenci I i II roku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów licencjackich pierwszego stopnia! Zapraszamy Was do Akademii "Artes Liberales" (AAL), w której ... Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad dwóch lat z Akademią współpracuje również Uniwersytet Szczeciński. Podejmując studia w ramach AAL macie szansę być studentami wszystkich skonfederowanych uniwersytetów. Każdy student Akademii "Artes Liberales" pracuje pod kierunkiem dwóch wybitnych naukowców - jednego opiekuna z uczelni macierzystej, drugiego z wybranej uczelni zewnętrznej. To dla studentów AAL przygotowywane są specjalne konferencje, sesje oraz zajęcia tematycznie związane z badaniami, dla nich otwarte są biblioteki ośmiu uniwersytetów. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego poziomu w AAL jest wypełnienie ankiety-zgłoszenia (do pobrania na stronie aal@aal.edu.pl). Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet ... napisanie krótkiego eseju po sesji oraz wykonanie zadania ustalonego z tutorem zewnętrznym (do końca sierpnia). Zaliczenie stażu jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia nauki na uczelni zewnętrznej w ramach studiów pierwszego poziomu...
Źródło: mish.amu.edu.pl/Forum/forum/viewtopic.php?t=930


Temat: europeistyka
podstawowych treści kształcenia znajduje się m. in. ekonomia i prawo europejskie, natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m. in. historię społeczną Europy, systemy polityczne państw europejskich i politykę wspólnotową. STUDIADRUGIEGOSTOPNIAStudia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m. in. cywilizacja europejska, natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m. in. tożsamość kulturową w Europie, finanse publiczne w Unii Europejskiej i politykę zagraniczną Polski. W ramach studiówdrugiegostopnia istnieje również możliwość studiowania w ramach ścieżki anglojęzycznej. specjalności: administracja Unii Europejskiej (S, NS) historia i kultura Europy (S, NS) kierunki pokrewne: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, filozofia, finanse i rachunkowość (poprzednia nazwa finanse i bankowość), geografia, gospodarka przestrzenna, historia, kulturoznawstwo, politologia, polityka społeczna, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie (poprzednia nazwa zarządzanie i marketing) Warunkiem uruchomienia określonej formy i poziomu danego kierunku studiów oraz...
Źródło: rwpk.fora.pl/a/a,11.html


Temat: zarządzanie
Studia te kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m. in. mikroekonomia, matematyka i prawo, natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m. in. zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, badania marketingowe oraz operacje i techniki operacyjne. STUDIADRUGIEGOSTOPNIAStudia dla absolwentów kierunku ZARZĄDZANIE trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym). Studia te kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m. in. makroekonomia, prawo cywilne i etyka w zarządzaniu, natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m. in. zarządzanie strategiczne, marketing międzynarodowy, rachunkowość zarządcza, psychologia w zarządzaniu i dowodzenie operacyjne. kierunki pokrewne: administracja, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość (poprzednia nazwa finanse i bankowość), gospodarka przestrzenna, informatyka i ... Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Warunkiem uruchomienia określonej formy i poziomu danego kierunku studiów oraz specjalności jest zakwalifikowanie się wymaganej liczby kandydatów.
Źródło: rwpk.fora.pl/a/a,37.html


Temat: studiowanie administarcji...warto??
Z mojego subiektywnego punktu widzenia: Dlaczego administrację warto studiować: Bo jako jedyny po prawie kierunek daje solidne rozeznanie w polskim systemie prawa. Wyposaża studenta w praktyczne narzędzia, które może z powodzeniem stosować. Administracja przekazuje solidna wiedzę przede wszystkim, jak nieciężko sie domyślić, z zakresu prawa administracyjnego: części ogólnej, szczególnej i wszystkich postępowań-tak ogólnego, przez egzekucyjne, po sądowo administracyjne. Na studiachdrugiegostopnia wiedzę tą można poszerzyć o określone pole działalności administracji i związaną z tym wiedzę prawną-od samorządowej, rządowej, gospodarczej po skarbową. I należy zaznaczyć, że jest to wiedza solidna-np. na studiach prawniczych ... publicznych, podatkowe, a także dziedziny dość szczegółowe jak legislacja administracyjna, oraz zarysy prawa karnego i wykroczeń, zarys prawa cywilnego. I szereg innych mniej, lub bardziej poważnych. Bo administracja daje szerokie możliwości ... mniej prestiżowe, niż po ekonomii, czy prawie. Łatwiej jest jednak po nie sięgnąć. Bo studia administracyjne są z pragmatycznego punktu widzenia opłacalne. Bardziej niż lwia część kierunków humanistycznych. Porównując z prawem uważam, że absolwent administracji jest w o tyle korzystniejszej sytuacji, że dysponuje solidną wiedzą z przynajmniej dwóch dziedzin prawa. Absolwent prawa umie wszystko po trochu, czyli w moim odczuciu nic. Administracja ... że ciężko będzie się przebić przy takiej mamałydze. Bo jest to kierunek nudny i nie przynosi satysfakcji z ukończenia. Prawo ma ciekawszy program studiów. Administracja obrzydziła mi na tyle nauki prawne,...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=8002


Temat: Egzminy wstępne na 2. stopień
Cytat: Studia stacjonarne II stopniaStudia stacjonarne drugiegostopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra, z wyjątkiem kierunku towaroznawstwo, gdzie studia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (po studiach inżynierskich I stopnia). ■ Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne drugiegostopnia: ■ Warunki i tryb rekrutacji określa Uchwała nr 9/2009 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2009 r. ■ Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiegostopnia mają osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. ■ Przyjęcie na studia stacjonarne drugiegostopnia odbywać się będzie na podstawie egzaminu wstępnego: ... ekonomia, - europeistyka, - finanse i rachunkowość, - gospodarka i administracja publiczna, - gospodarka przestrzenna, - międzynarodowe stosunki gospodarcze, - międzynarodowe stosunki gospodarcze - specjalność International Business (studia realizowane w języku ... ■ Egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiegostopnia odbędzie się 15 lipca 2010 r. Do egzaminu wstępnego zostaną dopuszczone wszystkie osoby, zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w tym również kandydaci nie posiadający jeszcze tytułu magistra, licencjata lub inżyniera (patrz pkt 3 etap I). Po egzaminie wstępnym zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia, a warunkiem przyjęcia na studia będzie doręczenie do dnia 24 września 2010 r. dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 3 etap II. 3.Termin składania dokumentów: ■ I etap: Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych, dokonują wyłącznie rejestracji w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie: - od 21 czerwca do 9 lipca 2010 r. Ankieta będzie dostępna na stronie: rekrutacja.uek.krakow.pl ■ II etap: Po ogłoszeniu w dniu 20 lipca 2010 r. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie ... (ERK) ankiety osobowej, 3) oryginalny odpis albo poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich łącznie z suplementem, 4) świadectwo dojrzałości w oryginale (może być również ... dowodów osobistych. ■ Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. ■ Dokumenty wymagane w II ... także sprzedaż wysyłkową z zamówieniami przez Internet: zamów on-line. ■ Osoby podejmujące studia w Uniwersytecie Ekonomicznym zobowiązane będą do wniesienia za pośrednictwem banku opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej i indeksu,...
Źródło: uek.x.pl/viewtopic.php?t=885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Studia drugiego stopnia aministracja
Meeting Czech-Polish Neighbors